Den grønne knap kræver omtanke

Sund jord

Sund jord er grundlaget for sunde planter.  Jorden/mulden eller med andre ord vækstmediet er det der skaber fundamentet, for det som skal vokse.  Forskellige planter stiller forskellige krav til jorden. De fleste kender til  surbundsplanter, som gerne vil have en jord med lav PH-værdi. Der er planter, der kan klarer saltpåvirkninger, tørke eller fugtig muld men de fleste planter ynder at stå i en god lerblandet muld, hvor vandet og næringsstofferne frigives, i takt med planten skal bruge det.

Ved at have viden og kendskab til planternes krav til jord og omgivelser opnår vi holdbare og optimale løsning. Det er på alle måder bæredygtigt at kende sin jord og have kendskab til jordens organismer, for på den måde, sikre vi ikke at skulle genplante en masse planter og vi bruger kun ressourcer på plantning én gang. Desuden sikre en sund jord, at der er mindre behov for kunstvanding og gødning, hvilket du kan læse mere om i det nedenstående afsnit.

Dækafgrøder

Dækafgrøder bruges traditionelt i landbruget, men kan med stor fordel også bruges i andre sammenhænge. Især i forbindelse med biodiversitets beplantning anvender vi dækafgrøder. Disse afgrøder er medvirkende til at give jorden struktur og tilsætter komposterbar materialer som er af høj værdi for jordens organismer. Hos os benytter vi os oftest af dækafgrøder med høj nektar og pollenværdi således de er til gavn for insekter samtidig med, at de er en fryd for øjet.

Brug af hjemmehørende planter og træer

Plantning af hjemmehørende planter og træer er en af de bedste måder at arbejde med, snarere end imod naturen. Ved at matche plantearter til et bestemte område, får man planter og træer, der kræver mindre pleje og energi. En anden fordel er, at fugle, insekter og andet dyreliv har udviklet sig i synergi med hjemmehørende plantearter og er derfor i stand til at bruge de frugter, nektar og levesteder, som hjemmehørende planter og træer giver.

Vand og gødning

For en optimal plantevækst er planter afhængige af en række næringsstoffer, såsom vand og gødning. Når vi hele tiden har fokus på jordens organismer og sikre en levende jord er der meget lille risiko for næringsmangel. Vi bruger eksempelvis fladekompostering, kompost og dækafgrøder som er medvirkende til at opbygge humusindholdet i jorden. Netop humuslaget i jorden er essentielt i forbindelse med sunde planter og det har mange vigtige funktioner. Særligt evnen til at holde på vand er vigtig. Vand skal der til, for at planterne gror og holder sig sunde og smukke. Humus kan binde, hvad der svarer til 80-90 % af dets egen vægt i væske. Vi sparer således både tid og ressourcer ved at ikke at skulle bruge tid og kræfter på vanding eller gødning.
Desuden arbejder vi ud fra en overbevisning om,  at en optimal plantevækst giver kortere etableringsfase og derved sænkes store udgifter til ukrudtsbekæmpelse. Når planterne vokser sig store og smukke lukker de for lyset til jorden og ukrudtsfrø forhindres i at spirer.  Samme effekt opnås når jorden dækkes af organisk materiale, hvilket også er medvirkende til at jordorganismerne altid har noget at spise. Desuden er jorddække medvirkende til at holde på fugtigheden i jorden og mindske behovet for vanding.
Nyplantede planter kan ikke tåle at tørre ud. De taber bladene og derved sættes deres vækst i stå.  Planterne skal derefter bruge ekstra kræfter til at danne nye blade. Planterne bliver således mere modtagelig for sygdomme og skadedyr.
Udtørring kan også ændre væksten hos planterne feks med dværgvækst eller ris (mange lange skud fra et enkelt punkt).

Ved udtørring af podet og okuleret planter kan grundstammen begynde at skyde med vildskud og ved toppodning kan der forekomme stammeskud. Der er således mange gode grunde til at have fokus på den sunde jord.