Biodiversitets beplantning

“Der er et væld af summen, bier og sommerfugle nyder den søde nektar fra urter, blomster og stauder der skaber et skønt bunddække. Nogle urter står majestætisk og troner, mens andre er lavtvoksende og sikre fugtige og skyggefulde levesteder for insekter. Der er et væld af dufte og  farver omkring dig, træer og buske er alle nøje udvalgte til at at skabe de perfekte levesteder og vilkår for at naturen kan blomstre uden for meget menneskelig indblanding.”  

Ovenstående beskrivelse er det resultat vi sigter efter i forbindelse med vores biodiversitets beplantning. Hos Greenbutton er det vores mission, at hjælpe naturen og øge biodiversiteten ved at designe og omlægge grønne områder til naturlige oaser til gavn for biodiversiteten. Hos Greenbutton farvelægger vi naturarealer, således I opnår både klima- og miljømæssige resultater.

I forbindelse med biodiversitets beplantning, foreslår vi;

  • At plante stauder, urter og blomster  som sikre en tidlig blomstring samt en lang blomstringsperiode.
  • At anlægge stenkister og halmkister der nedgraves således at vi designer insekternes levesteder, som kan anvendes både om sommeren og vinteren. Især i vinterperioden er disse kritiske for insekternes overlevelse.
  • At anlægge små søer og sumparealer.
  • At bruge træstammer og andet organisk materiale til insekthoteller.
  • Sikre at der er gode afgræsnings muligheder.
  • Udnyttelse af skyggearealer således der laves levesteder for insekter, der foretrækker dette.

Igennem et grundigt design af området sikrer vi, at der tages hensyn til udefrakommende påvirkninger. Derudover laves der en analyse af de eksisterende forhold, såsom jord, topografi, biologi osv. Vi kigger på hvilke hjemmehørende arter, der er på området og herefter ser vi blandt andet på, hvorledes vi kan optimere levesteder for insekter samt blomstringstiden. Med et grundigt design skaber vi solide biodiversitets tiltag, der giver maksimal effekt i forhold til forbedring af den biologiske variation i området. Vi vil skabe flere forskellige økosystemer som sikre stor variation i form af dyr, svampe, bakterier og planter der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed. Desuden er vi nysgerrige på løsninger, hvor der er indtænkt hensyn til større vilde dyr.

Resultater af biodiversitets beplantning:

- Øget biodiversitet
- Reduktion af emissioner
- Lavere co2 udledning og binding af kulstof i jorden
- Forbedring af jordstrukturen
- Medvirkende til at frembringe fremtidens grønne løsninger og i forlængelse heraf være en demonstration af grønne løsninger som fremmer klima og miljø.

Events

Følg med i vores events og tilmeld dig til vores løbende arrangementer: Events