Markskellet

"Biodiversitets beplantningen er her designet som en ramme om grundens græsareal og virker som en god overgang med en placering ud til en mark"

IMG_5967

Der var stor opbakning og begejstring da pæretræerne skulle plantes og her hjælper de yngste beboere med at få træerne i jorden.  

Markskellet

Hos Markskellet i Randers ønskede beboerne beplantning, som er flot at kigge på, men de kunne også godt tænke sig beplantning som er til gavn for dyr og insekter, og rammer tendensen omkring biodiversitet og vild med vilje. Vi anlagde derfor både en stribe med biodiversitets beplantning og staudebede.

 

I staudebedene har vi udvalgt planter som giver en rig og varieret blomstring. Der er tænkt på, at der skal være blomster hele sæsonen, og der er valgt stauder som beboerne kan plukke af. Staudebedene er placeret tæt ved boligerne og parkeringspladsen, og er medvirkende til at give området et moderne og eksklusivt look, samtidig med at beboerne bliver mødt af noget smukt hver dag. Det ene staudebed blev anlagt i en gammel sandkasse som var blevet noget kedelig at se på. Her har vi valgt at genbruge rammen, som smukt rammer bedet ind.   

 

Biodiversitets beplantningen er her designet som en ramme om grundens græsareal og virker som en god overgang med en placering ud til en mark. Der er sat 10-12 ohm med stårl klump pæretræer i beplantning, som består af honningurt, morgenfruer, solsikker, kornblomster og forskellige urter og stauder. Pæretræerne giver skøn spiselig frugt samtidig med at de i deres ensartet form, virker som en række allétræer.   

IMG_5984

Pæretræerne er plantet og nu ventes der på, at der kan plukkes.

IMG_7369

Pæretræerne er plantet og nu ventes der på, at der kan plukkes.

Staudebedet anlægges og der plantes stauder.

IMG_8284

Staudebedet i blomst. 

IMG_5711

En trist gammel sandkasse. 

IMG_7367

Stribe med biodiversitetsbeplantning. 

IMG_0509

Sandkassen er nu forvandlet til et smukt bed med stauder. 

Vores samarbejde med Greenbutton begyndte med, at Anne afholdte kurser for vores medarbejdere. Her blev vores medarbejdere klædt på med den rigtige viden omkring pleje af vores grønne områder, hvilket har medvirket til, at vi har fået optimeret vores drift. Desuden er det tydeligt, at Anne har blik og passion for biodiversitets beplantning, til glæde for både dyr og mennesker. Vores beboere har netop efterspurgt arealer med mere farve og liv, og det har vi til stor glæde fået.

Ejendomsmester – Henrik A.