Jordbærvangen

Hos Jordbærvangen var der et klart ønske om at få vilde blomster og mere nydelse ved at færdes ude

Jordbærvangen

Hos Jordbærvangen var der et klart ønske om at få vilde blomster og mere nydelse ved at færdes ude. Desuden synes beboerne at der skulle være mulighed for at plukke en buket, således blomsterne også kunne nydes indenfor. Vi valgte i samarbejde med boligforeningen, en allerede eksisterende bakke af overskudsjord, således der ikke længere skal slås græs på bakken, hvilket er en fordel for plejen af området. På bakken er der vores biodiversitets beplantning med en blanding af urter og sommerblomster, som sikre en noget smukt for øjet samtidig med at være til gavn for biodiversiteten.

IMG_0549

Bakke med biodiversitets beplantning

IMG_0551

Bierne nyder den søde nektar 

IMG_0558

Sommerblomster

Vores samarbejde med Greenbutton begyndte med, at Anne afholdte kurser for vores medarbejdere. Her blev vores medarbejdere klædt på med den rigtige viden omkring pleje af vores grønne områder, hvilket har medvirket til, at vi har fået optimeret vores drift. Desuden er det tydeligt, at Anne har blik og passion for biodiversitets beplantning, til glæde for både dyr og mennesker. Vores beboere har netop efterspurgt arealer med mere farve og liv, og det har vi til stor glæde fået.

Ejendomsmester – Henrik A.